levi_eshkol_logo

עמותת קהילה מפעילה משנת 2011 תכניות שונות בתחום הנצחת נשיאים וראשי ממשלה בישראל.
התכניות כוללות:
א. כנסי תלמידים מבתי ספר שונים הלומדים על אחד הנשיאים וראשי הממשלות בנפרד ולאחר מכן נפגשים ומלמדים תלמידים אחרים בשיטות מגוונות – סרטים, יצירות אומנות, חידונים, קפה דילמה ועוד.

ב. הרצאות לקהל הרחב על פועלם של נשיאים וראשי ממשלות בהקשר ישיר לחברה הישראלית בימינו.

ג. סיורים בעקבות נשיאים וראשי ממשלות הקמת מכון לוי אשכול.

בעקבות פעולות אלו הוקם "מכון לוי אשכול לפיתוח קהילות ושיתוף פעולה כלכלי".
מידע נוסף על המכון ניתן לראות באתר: מכון לוי אשכול


פעילות עמותת קהילה נתמכת ע"י משרד ראש הממשלה – המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלות.