תוכנית ומטרות :
עמותת "גל – גבוה לשמיים" הינה מסגרת תעסוקתית וחינוכית לבני נוער שנפלטו ממערכות החינוך הפורמאליות בבית שמש.
העמותה מתפקדת כעסק עצמאי בו בני הנוער מועסקים ומשתכרים כך למחייתם. במקביל לעבודתם מקבלים בני הנוער במסגרת העמותה גם תמיכה חברתית וחינוכית כגון ייעוץ, הכשרות שונות והשלמת לימודיהם.
העמותה קיבלה זיכיון מעיריית בית שמש לפרסום שלטי חוצות בצירים המרכזיים בעיר. בני הנוער המועסקים בעמותה בכל תפקידי השיווק, המכירות והפיתוח העסקי, עובדים בין היתר כנציגי מכירות של שלטי חוצות אלו, כשכל ההכנסות מושקעות בהכשרתם ובפרויקטים נוספים למען בני נוער בעיר.
מעורבות בפרויקט, מספקת לנערים מסגרת שייכות משמעותית ולא סטיגמטית, מחזקת את הדימוי העצמי שלהם ומאפשרת להם לחוות הצלחה.
בנוסף לפעילות העמותה, הנערים מפעילים עוד 2 מזמים עסקיים, מיזם סרטי קיץ לילדים, הפועל בחודשים יולי אוגוסט באשכול פיס וכן מיזם D.J שבמסגרתו הנערים מוכשרים בתחום ועובדים לאורך כל השנה.
את העמותה מלווים באהבה ובאכפתיות קבוצת מתנדבים הפעילים חברתית ועסקית בבית שמש, היחידה לקידום נוער בעיריית בית שמש, עמותת קהילה, ופרויקט עשינו עסק מייסודה של עמותת "ציונות 2000  לאחריות חברתית".

אוכלוסית היעד:
בני נוער מנותקים בגילאי 15-18.

אשת קשר:
אורטל כהן אליהו , מנהלת עסקית עמותת ג"ל , נייד: 052-4717102