בשנים האחרונות עמותת קהילה החלה לקדם מודל  'רוקמים קהילה רבת פנים' במסגרתו אנו שמים לעצמנו דגש לפעול בתוך השכונות ביחד עם התושבים לשם פיתוח כלים לפתרון הצרכים הבסיסיים שעולים בשכונה, לצד זאת  אנחנו בונים מעטפת תרבותית בין קהילתית שתענה על צרכים גבוהים יותר.

במרץ 2016 קיימנו יום עיון ראשון על מנת לחשוף את המודל לשותפינו.

לקריאה על מודל –רוקמים קהילה רבת פנים