מהי התנדבות משפחתית?

התנדבות משפחתית הינה התנדבות משותפת של לפחות שני דורות במשפחה- (הורים-ילדים; סבים-נכדים). זוהי יוזמה משותפת של הג'וינט- אשלים, קבוצת אלון הריבוע הכחול, קרן שח"ף, החברה למתנ"סים ומשרד הרווחה והשירותים חברתיים. בבית שמש מפעילת התכנית היא עמותת קהילה. מטרת התכנית הינה קידום תחום ההתנדבות המשפחתית בישראל. באמצעות ההתנדבות המשותפת, המשפחות ישתתפו באופן פעיל בחיי הקהילה וחיזוק הלכידות המשפחתית עם חוויות משותפות חיוביות. ההתנדבות מזמנת למשפחות הזדמנות לחנך, לטפח ולבלות במשותף ובה בעת לקדם חיי קהילה טובים.

תכניות התנדבות משפחתית בבית שמש:

  • עגלת משחקים ניידת להשאלה לשכונה לפעילות אחה"צ עם ילדי השכונה
  • ימי ניקיון בשכונות
  • התנדבות משפחות בבתי קשישים- אמצו קשיש
  • ימי סבבא בבתי ספר יסודיים
  • חבילה עוברת- הכנת משחקים מפסולת ביתית ותעשייתית ותרומה למסגרות רווחה
  • ציון יום התנדבות המשפחתית- 15.5.15 אירוע שנתי המשלב התנדבות של כלל הפרויקטים ביום מרכזי אחד לציון יום ההתנדבות הבינלאומי הנחגג ברחבי העולם.

אשת קשר:

רחלי בן שטרית

052-8652976

assraf.rachel@gmail.com

התנדבות משפחתית בית שמש בפייסבוק