fc1abcf1-4841-4777-a240-0b41cce0112b

רשת מועדניות לילדים בסיכון

עמותת קהילה מפעילה 5 מועדוניות המשמשות מקום בטוח עבור ילדים בסיכון בגילאי גן ועד סיום בית הספר היסודי. במועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה, סיוע בהכנת שיעורי בית, וחשוב מכל, ליווי רגשי בהתמודדות עם הקשיים מולם הם ניצבים ביום-יום – ברכישת כישורים חברתיים, כישורי חיים, ועוד.

9a348dfb-0d61-4d72-b23d-aa9d28567d9f

מרכז קיימות

הרשת הקהילתית מבוססת על העקרונות והניסיון שפותחו במעון של הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש במשך למעלה מ- 25 שנה. בבסיס התפישה עומדת האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים.

2018-04-23-PHOTO-00000153

מרכז מיצוי זכויות לאזרח

הרשת הקהילתית מבוססת על העקרונות והניסיון שפותחו במעון של הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש במשך למעלה מ- 25 שנה. בבסיס התפישה עומדת האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים.

_DSC1860

מועדונית לחינוך מיוחד במבשרת

הרשת הקהילתית מבוססת על העקרונות והניסיון שפותחו במעון של הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש במשך למעלה מ- 25 שנה. בבסיס התפישה עומדת האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים.

_DSC1902

פרוייקט הקמה וליווי של ועדי שכונות

הרשת הקהילתית מבוססת על העקרונות והניסיון שפותחו במעון של הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש במשך למעלה מ- 25 שנה. בבסיס התפישה עומדת האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים.

IMG_5942

מעון פעוטות

הרשת הקהילתית מבוססת על העקרונות והניסיון שפותחו במעון של הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש במשך למעלה מ- 25 שנה. בבסיס התפישה עומדת האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים.

אחווה מעורבת בפעילות

מעגל קבוצות

מעגל הקבוצות הנו פדרציה של קבוצות עצמאיות שיתופיות-סוציאליסטיות. מעגל הקבוצות נוסד ב-2003 על ידי חברי הקבוצות השיתופיות ואגף המשימות של התנועה הקיבוצית כגוף שמטרתו יצירת קשר בין קבוצות שיתופיות עצמאיות. מעגל הקבוצות פועל כגוף דמוקרטי וההחלטות מתקבלות בו ע"י נציגי הקבוצות.

IMG_2559

מענים חברתיים

הרשת הקהילתית מבוססת על העקרונות והניסיון שפותחו במעון של הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש במשך למעלה מ- 25 שנה. בבסיס התפישה עומדת האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים.