כתבה משמשנט מתאריך1.1.2016: קהילתית

כתבה משופינג מקומי מתאריך 19.1.17: קיבוץ לא רק דשא