ועדי שכונות

רוקמים שכונה
מודל מעשי לבינוי קהילתי

רוקמים שכונה נועד לתת כלים לתושבי כל שכונה באשר היא לשפר את איכות חייהם, לבנות חיי קהילה עשירים, לחזק את החוסן הקהילתי ולקבל את הזכויות המגיעות להם הן ברמת התושב והן ברמת השכונה.

הכלי מתבסס על שילוב של כלי עבודה קהילתיים, איסוף מידע ומפגש בלתי אמצעי עם המון תושבים פרטיים תוך כדי יצירת פלטפורמה קהילתית – ארועים קהילתיים שיוצרים הכרות, יצירת קבוצות עניין ובניה לקראת בחירות וועדות.

מטרת הכלי – הפיכת שכונה לקהילה מקומית

איך פועלת התכנית?

התהליך דורש ליוו מקצועי אך יש בו חלקים ברורים:

איתור מנהיגים מקומיים, האיתור נעשה ע"י מיפוי צרכים ומילוי שאלונים עם התושבים, הפצת קול קורא לפעילים ויצירת ארועים קהילתיים, בשלב זה אנחנו פוגשים אנשים בשכונה ויחד איתם אנחנו עוברים תהליך של קבלת אחריות בשכונה.

הקמת ועד מתנדב, בשלב זה כל אחד יכול להצטרף לוועד, החלק החשוב זה המחויבות לפגישות ולתהליך. הוועד המתנדב יוצר את המסגרות הראשוניות שיהיו הבסיס לקהילה המתגבשת

התמקצעות, הועד המתנדב ופעילים בשכונה עוברים קורס קצר שנותן כלים ממוקדים בפיתוח הקהילתיות.

יצירת מנגנון, אחרי כשנה, הועד המתנדב יוצר מנגנון של בחירת ועד נבחר, יצירת ועדות משנה וצורת עבודה מסודרת שתאפשר לוועד יציבות לטווח ארוך.

כלל עבודת הוועד משלב הבניה ובטח בהמשך, נעשית מתוך שקיפות לכל התושבים.

החוסן הקהילתי נבחן ברמת הקשרים הבין קהילתיים שיש בשכונה ובתחושת השייכות של האנשים למקום ולשכונה.

המודל רוקמים שכונה פותח על ידי עמותת קהילה בבית שמש ומופעל כרגע שכונת רמת לחי, הוא מתאים במהותו לשכונות מורכבות ושנחשבות חלשות ולשכונות שנחשבות חזקות. לשכונות שיש בהן מטרה ברורה כגון פינוי – בינוי או למקומות שרוצים להיטיב את התנאים הפנימיים שלהן.

טלפון: 02-9900125
אימייל: kehilla@tamuz.org.il