עמותת קהילה מפעילה 5 מועדוניות המשמשות מקום בטוח עבור  ילדים בסיכון בגילאי גן ועד סיום בית הספר היסודי. במועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה, סיוע בהכנת שיעורי בית, וחשוב מכל, ליווי רגשי בהתמודדות עם הקשיים מולם הם ניצבים ביום-יום – ברכישת כישורים חברתיים, כישורי חיים, ועוד. כל מועדונית מודרכת על-ידי רכזת ומדריכה, ובנוסף בת-שירות לאומי, וכן חברי שנת-שירות, אשר פועלים במועדוניות בהתנדבות ויחד עם בנות השירות מהווים עבור הילדים דמויות משמעותיות חיוביות, אשר מספקות לילדים הזדמנות לראות אפשרויות אחרות להכוונת חייהם. המועדונית נועדה להעצים את הילדים ולאפשר להם להתמודד באופן בונה ובוגר יותר עם קשיי חייהם, במטרה לאפשר להם להכווין את חייהם באופן ריבוני.

 

המועדוניות פועלות במבנים של עיריית בית-שמש ובשיתוף פעולה עם מחלקות החינוך והרווחה של העירייה, ונתמכות על-ידי הקצבות של משרדי ממשלה בלבד, דבר שמצריך גיוס משאבים לשם הרחבת והעמקת הפעילות.

לקבלת מידע נוסף 

http://greenwin.kkl.org.il/aboutus/kkl/news/Bet-Shemesh-Moadonit.aspx

מנהלת רשת המועדוניות:

מיכל  052-4737346