בית מדרש צעיר

מפגשים שבועיים של צעירים במסגרות שונות של שירות-לאומי, שנת שירות וחיילי פרק משימה וכד' לפעילות של לימוד ושיח בנושאים שונים שהמכנה המשותף שלהם הוא בניית זהות אישית וחברה ישראלית.

התכנית משלבת לימוד ועשייה משותפת לטובת הציבור הרחבבית מדרש צעיר