>>
מטרת התכנית

רוקמים שכונה היא תכנית המיועדת:

לקדם את איכות החיים בבית שמש באמצעות מנהיגות שכונתית ועשייה אזרחית

לחדש את תחושת הקהילתיות והשכונתיות שהייתה ידועה בעבר בבית שמש

להוות גוף תומך ומקשר בין העירייה לתושביה ולקדם שיתופי פעולה לרווחת התושבים

>> אוכלוסיית היעד

מתחמי מגורים של בין 60 ל 200 יחידות דיור בעיקר בבית שמש הותיקה.

>> מוקדי פעילות

רמת לחי, רח' הרצל וזולוטוב

>> שיתופי פעולה

שיקום שכונות, היחידה לעבודה קהילתית והתנדבות באגף הרווחה, מרכז הקיימות העירוני, קיבוץ תמוז, בנות שירות של בת עמי, מתנדבי שנת השירות של מעגל הקבוצות, מתנדבי שנת השירות של צמר"ת, תנועת הנוער צדקעיר ללא אלימות, אגף שפ"ע, מועדון ליונס, מתנ"ס לב העיר (זינמן), ביה"ס ברנקו וייס האתגרי, ביה"ס ברנקו וייס, מדרשת בית שמש, עמותת ג"ל, דפוס קשת, ומתנדבים רבים מקרב תושבי העיר.

 

>> איש קשר

עו"ס מיכל גומל-בלנק michalgomel@gmail.com, 058-6277191

קישורים רלוונטיים

לאתר ארצי, פייסבוק, סרטונים

תמונות מאושרות לפרסום

https://www.facebook.com/rokmimsh/

http://bsn.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA