חזון העמותה

חזון ומטרות

עמותת קהילה שואפת לחברת בני אדם המקיימים ביניהם מערכת יחסים מלאים ומורכבים, ממצים את הפוטנציאל שלהם – כל פרט בפני עצמו, וכחלק מהכלל. סוג כזה של יחסים מעמיד אלטרנטיבה ליחסי ניכור, ובונה את האחר כאדם שלם, ולא כאובייקט לקשר חד מימדי וחד פעמי.

אנחנו מעמידים את הראייה המערכתית ויצירת הקשרים בין ארגונים, קבוצות פעולה, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה בראש סדר העדיפויות של דרכי העבודה שלנו. מערכתיות זו מעניקה מעטפת תומכת למערכות היחסים הבינאישיות המתוארות למעלה.

העמותה רואה עצמה כגוף מרכזי הפועל בעיר בית שמש, ויחד עם זאת מביא לידי ביטוי את יכולותיו עקרונותיו ודרכי פעולתו בחברה הישראלית כולה.

כפועל יוצא מתפיסה זו סימנו לעצמנו מספר מטרות:

  1. לזמן לאנשים מצבים בהם הם יכולים לקחת אחריות על חייהם: בסביבתם הפיזית , במשפחה, ובקהילה הקרובה.
  2. ליצור זרוע ליזמות חברתית של בודדים וקבוצות.
  3. לפתח שירותים חברתיים העונים על צרכי המשתתפים בהם, תוך שאיפה מתמדת לערב את המשתתפים בעיצוב המציאות סביבם.
  4. לטפח שויון חברתי וצמצום פערים – העמותה משתתפת עם המדינה והעיר במהלך הכולל שבו אדם מקבל תמיכה והצמחה ע"פ מצבו.

עוד פעילויות שלנו

קצת עלינו..

עמותת 'קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל' הוקמה בשנת 1997 בבית-שמש על-ידי חברי הקיבוץ העירוני 'תמוז', ותושבים נוספים מן העיר, כחלק ממגמה ארצית של התחדשות קהילתית שיתופית. העמותה מפעילה תכניות שונות בתחומי חינוך, רווחה, צדק חברתי, ברמה המקומית והארצית. העמותה מקדמת ערכים של קהילתיות, התנדבות וקיימות.

עקבו אחרינו