אסנת אלנתן- יו"ר

אורי טישלר- מזכיר

אמנון מגיד

דודני  אורסתיו

דנה שני-עצמון

ניצן ברוך